Danh sách tổ chức cung cấp hosting uy tín

Trong nước

TENTEN

Thuộc công ty GMO RUNSYSTEM, của tập đoàn GMO Internet

Z.com

Thương hiệu tập đoàn GMO Internet thành lập năm 2012

P.A Việt Nam

Công ty TNHH P.A Việt Nam thành lập năm 2001

Mắt Bảo

Công ty TNHH TMDV Mắt Bão thành lập năm 2002

Nhân Hòa

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa thành lập năm 2002

iNET

Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET thành lập năm 2007

ViettelIDC

Công ty TNHH Viettel - CHT thành lập năm 2008

HOSTVN

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ HOSTVN thành lập năm 2007

Digistar

Công ty TNHH DIGISTAR thành lập năm 2007

azdigi

Công ty cổ phần AZDIGI thành lập năm 2016