Bổ sung tiêu đề, mô tả quảng cáo google tìm kiếm

Tiêu đề, mô tả của quảng cáo google của bạn là gì? xuất hiện ở đâu?

Bạn có thể nhập ít hơn 15 tiêu đề hay 4 mô tả rồi gửi cho Centara cũng được.

Tiêu đề, mô tả quảng cáo google tìm kiếm?

Tiêu đề
Tiêu đề là phần mà người đọc sẽ chú ý đầu tiên vào mẫu quảng cáo của bạn. Phần này có nhiệm vụ chính làm nổi bật về tính chất, công dụng và lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ của bạn một cách rõ ràng, dễ hiểu.
Google đề xuất 15 tiêu đề cho một quảng cáo, thay đổi lần lượt khi quảng cáo xuất hiện.

Mô tả
Mô tả có chức năng diễn giải nó một cách đầy đủ và chi tiết hơn.
Phần mô tả đòi hỏi người viết có khả năng sử dụng ngôn từ tốt, văn phong lôi cuốn người đọc, nội dung gói gọn mà vẫn thể hiện được ý chính của quảng cáo.
Google đề xuất 4 mô tả cho một quảng cáo, thay đổi lần lượt khi quảng cáo xuất hiện.

Hình ảnh minh họa

minh họa tiêu đề mô tả google ads