Quy trình đăng ký website với Bộ Công Thương

Bước 1:
Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Bước 2: 
Bạn truy cập vào đường link trên và nhập những thông tin sau:
Tên doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.
Số đăng ký kinh doanh, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân.
Các lĩnh vực kinh doanh hoạt động.
Địa chỉ trụ sở của thương nhân tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân, các thông tin liên hệ.

Bước 3:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, bạn sẽ nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về các nội dung sau:
Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, bạn tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung các thông tin được yêu cầu tiếp theo.
Nếu tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thì bạn thực hiện bổ sung hoặc đăng ký lại.

Bước 4:
Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, bạn tiến hành chọn vào chức năng thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu, bao gồm:

Tên thương nhân, tổ chức.
Mã số thuế, số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở.
Số điện thoại người chịu trách nhiệm website.
Tên website.
Tên miền chính của website.
Các tên miền khác trỏ đến website.
Loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên website.
Loại hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp trên website.

Bước 5:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, bạn sẽ nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua email.