Hướng dẫn sử dụng web bslaman.com

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

minh họa

Đăng nhập vào trang admin

Vào link: https://duocpham.xyz/wp-admin/

User: Liên hệ

Pass: Liên hệ

Đăng-nhập-‹-duocpham-xyz-—-wordpress

Thêm sản phẩm

Lấy file google sheet

Bấm vào link sau: https://docs.google.com

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Sửa giá sản phẩm

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)