Hướng dẫn sử dụng web bslaman.com

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

minh họa

Đăng nhập vào trang admin

Vào link: https://bslaman.com/admin/

User: laman

Pass: 12345678@@

Đăng-nhập-‹-bác-sĩ-lÂm-an-–-bệnh-viện-chợ-rẫy-—-wordpress (1) (1)

Thêm, sửa tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Sửa nội dung các trang

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)