Hướng Dẫn Sử Dụng Website Học viện Thành Công

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

Video minh họa

Đăng nhập vào trang admin

Vào link: https://hocvienthanhcong.edu.vn/admin
User: vui lòng liên hệ quản lý website.
Pass: vui lòng liên hệ quản lý website.

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Post tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Post khóa học

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)