Hướng Dẫn Sử Dụng Website Naomi Tang

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

Video minh họa

Đăng nhập vào trang admin

Vào link: https://naomitang.com/admin
User: vui lòng liên hệ quản lý website.
Pass: vui lòng liên hệ quản lý website.

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Post tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)