Hướng Dẫn Sử Dụng Website metacorp.vn

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

Video minh họa

Đăng nhập vào trang admin
Vào link: https://metacorp.vn/admin/
User: vui lòng liên hệ quản lý website.
Pass: vui lòng liên hệ quản lý website.

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Thêm, sửa tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Sửa nội dung các trang

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)